LT   RU   EN  

Hermetikas VIKON 1200C Karščiui atsparus 310ml, juodas


Prekės ID: 500131

Kilmės šalis: EU

Kaina: 2.50 €Aprašymas

VIKON Kamin – Termo 1200C – specialus, karščiui atsparus hermetikas, pagamintas natrio silikato pagrindu. Skirtas statybos ir remonto darbams: kaminų, židinių ir pan. remontui bei hermetizavimui.

Atsparus karščiui iki +1200 °C.

Nepraleidžia dujų ir dūmų.

Puikiai hermetizuoja daugelį paviršių.

Be asbesto.

Siūlės netrūkinėja ant stabilių paviršių.

Naudojimo temperatūra: nuo + 5 ˚C iki + 40 ˚C.

Laikymo temperatūra: nuo + 5 ˚C iki + 25 ˚C, laikyti sausoje vietoje.

Geriausia iki: žiūrėkite ant flakono.

 

Pasiruošimas darbui: paviršius turi būti švarus, sausas ir nejudantis. Nuvalykite riebalus, tepalus ir kitus nešvarumus. Siūles galima koreguoti per 5 min. Hermetikas pilnai sustingsta per 2448 val. Dėlper ankstyvo ar per staigaus užkaitinimo gali atsirasti burbulų. Netinka naudoti paslankių paviršių hermetizavimui.

 

Pavojus! Sudėtyje yra kvarco rūgšties, sodos druskos. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. P101 Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite produkto pakuotę arba etiketę. P102 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaitykite etiketę. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. P280 Dėvėkite akių apsaugą.P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: gausiai plaukite vandeniu. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite vandeniu. Jei turite ir įmanoma, pašalinkite kontaktinius lęšius. Toliau skalaukite vandeniu. P332 + P313 Jei atsiranda odos dirginimas, kreipkitės į gydytoją. P362 Nusirenkite suteptus drabužius.