LT   RU   EN  

Hermetikas VIKON B08 Bituminis 310ml, juodas


Prekės ID: 500137

Kilmės šalis: EU

Kaina: 2.30 €Aprašymas

VIKON Premium Bitumenparuoštas naudojimui vienkomponentis bituminis hermetikas, skirtas stogo darbams. Taip pat tinka betono, mūro, metalo sudūrimų, vamzdynų hermetizavimui.

 

Be asbesto.

Nepraleidžia grunto drėgmės/vandens. Atsparus krituliams.

Elastingas. Mažai judančių tarpų ir plyšių užpildymui.

Tarp metalo plokščių esančių tarpų taisymui.

Bitumo plokščių ar ruloninės dangos sujungimų sandarinimui.

Vidaus ir lauko darbams.

Storų barjerinių sluoksnių formavimui.

Naudojimo temperatūra: nuo 0 ˚C iki + 45 ˚C.

Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo: nuo - 30 °С iki + 90 °С.

Saugojimo temperatūra: nuo + 5 ˚C iki + 25 ˚C, laikyti sausoje vietoje.

Geriausia iki: žiūrėkite ant flakono.

Darbo eiga: hermetiką lyginti mentele. Storesnio sluoksnio sudarymui, tepkite sluoksniai pakartotinai, duodami pilnai sudžiūti ankstesniems.

 

Dėmesio!Sudėtyje yra: naftos tirpiklio, ksileno-stireno, kvarco. H315 Dirgina odą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jei yra ilgalaikis ar pakartotinis poveikis. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.P280 Mūvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. P314 Jei jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą.