LT   RU   EN  

Atliekų rūšiavimas

 Rūšiavimo ir perdirbimo simboliai
 
 Perdirbami produktai
 
Trys  žalios rodyklės, vejančios viena kitą - tai „Mobius" ženklas, nurodantis, kad produktas ar pakuotė, tapę atliekomis, gali būti perdirbami. Kiekviena rodyklė (rodyklės gali būti ir bespalvės) simbolizuoja vieną iš trijų sėkmingo perdirbimo etapų: surinkimą, perdirbimą bei pakartotinį nupirkimą.
 
„Žaliasis taškas"
 
 
2003 m. Lietuva įsipareigojo įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvą 94/62/ EC dėl pakuotės ir pakuotės atliekų. Ši direktyva numato, kad gamintojai ir importuotojai, Lietuvoje parduodantys supakuotus gaminius, turi sutvarkyti Vyriausybės numatytą panaudotų pakuočių kiekį arba mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Pareigą sutvarkyti nustatytą pakuočių atliekų kiekį įmonės gali vykdyti savarankiškai arba per gamintojų ir importuotojų įsteigtą organizaciją. Tad šis, ant pakuočių itin dažnai aptinkamas ženklas, reiškia, kad įmonė pakuočių atliekas tvarko per bendrovę „Žaliasis taškas". „Žaliojo taško" ženklas gali būti bet kokios spalvos, išskyrus raudonos.
 
Pagaminta iš perdirbamo plastiko
 
 
 
Produktai gaminami iš begalės skirtingų rūšių plastiko, todėl visos šios rūšys žymimos skirtingais ženklais. Dažniausiai tai yra modifikuotas „Mobius" ženklas su skaičiuku viduje ir užrašu po juo. Šis simbolis žymi, kad paženklinta pakuotė (gaminys) iš plastiko gali būti perdirbama. Tokie ženklai taip pat nurodo, kokių plastiko rūšių yra gaminyje.
 
Pagaminta iš perdirbamo popierius 
 
 
 
Šis ženklas parodo, kad produktas (pakuotė) pagaminta iš perdirbamo popieriaus (kartono). Tokiu ženklu pažymėta atlieka turėtų atsidurti popieriui skirtame mėlynos spalvos rūšiavimo konteineryje.
 
Pagaminta iš perdirbamo stiklo 
 
 
 
 
Ženklas reiškia, kad produktas pagamintas iš perdirbamo stiklo, todėl atlieką reikėtų mesti į stiklui skirtą rūšiavimo konteinerį.
 
Pagaminta iš perdirbamo aliuminio 
 
 
 
Šiuo ženklu žymimi produktai, pagaminti iš perdirbamo aliuminio, todėl tokiu ženklu pažymėtas atliekas galite mesti į plastikui skirtą rūšiavimo konteinerį.
 
Pagaminta iš perdirbamo plieno
 
 
 
Ženklas, reiškiantis, kad produktas pagamintas iš perdirbamo plieno
 
Mesti į šiukšliadėžę 
 
 
 
 
Ne visi produktai ar pakuotės yra perdirbamos, tačiau šis ženklas visiems primena, kad su šiukšlėmis elgtumėmės teisingai, išmestumėme į joms skirtą vietą - šiukšliadėžę.
 
Nemesti kartu su kitomis atliekomis
 
 
 

Dažniausiai šiuo ženklu žymimi elektros ir elektroninės įrangos prietaisai, baterijos ar akumuliatoriai. Taip paženklinti gaminiai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
 
 
Daugiau apie atliekų tvarkymą rasite:

http://www.eei.lt/gyventojams-ir-imonems/

http://www.kratc.lt/rusiavimas/atlieku-tvarkymo-vadovas

http://www.aratc.lt/atlieku-tvarkymo-vadovas/pakuociu-atliekos-2/rusiavimas/

http://atliekos.info/

http://www.zaliasistaskas.lt/lt.php/rusiuokime/kaip_teisingai_rusiuoti.html